Informacije o projektu

Naziv projekta: Oxygen Builder

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je prilagodba Oxygen Builder rješenja zahtjevima tržišta te uspješno lansiranje inovativnih proizvoda uz ostvarenje:

 • proširenja kapaciteta novoosnovanog poduzeća,
 • stvaranja realnih uvjeta za lansiranje inovativnih proizvoda,
 • optimizacije troškova izrade inovativnog proizvoda te
 • povećanja prihoda od inovativnih proizvoda i izvoza znanjem intenzivnih proizvoda.

Unutar 12 mjeseci provedbe Projekta planirana je provedba 4 osnovna elemenata projekta:

 • Prilagodba Oxygen Builder rješenja zahtjevima tržišta 
 • Priprema lansiranja Oxygen Builder rješenja na tržište
 • Upravljanje projektom 
 • Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • lansiranje 2 nova proizvoda – Oxygen builder rješenje za sektor turizma te Oxygen Builder rješenje za sektor odgojno obrazovnih institucija ‘ na tržište
 • povećanje prihoda od prodaje za 1.272.000 kn u 2022. Godini,
 • povećanje prihoda od izvoza za 736.000 kn u 2022. Godini.
 • porast zapošljavanja – otvaranje 6 bruto radna mjesta u 2019. godini

Ukupna vrijednost projekta: 1.729.870,94 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.344.539,63 kn

Razdoblje provedbe projekta: 11/2019. – 11/2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Renato Poljak, E – mail: renato@oxygen-tech.com

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva Oxygen tech d.o.o.